mobile365体育投注|首页(欢迎您)

Phát triển các chuyên ngành

Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam lấy việc nâng cao chất lượng dạy học làm gốc, chủ động trong việc thích nghi với nhu cầu kinh tế xã hội, không ngừng điều chỉnh cơ cấu chuyên ngành, luôn giữ vững vị thế tiên phong ở các ngành học chiếm ưu thế như kinh tế học, quản lý học trong toàn tỉnh, thậm chí là trong khu vực Tây Nam.

Ngành học Tiến sĩ(3)

Kinh tế học ứng dụng, Quản trị kinh doanh, Thống kê

Chuyên ngành đặc biệt cấp quốc gia(4)

Kế toán, Marketing, Quản lý vận tải và Tài chính

Khóa học chất lượng cấp quốc gia(1)

Quản lý vận tải hiện đại

Lớp mở Video chất lượng cấp quốc gia(1)

Quản lý vận tải hiện đại

Khóa học mẫu về dạy học song ngữ cấp quốc gia(1)

Chính sách và lý luận thương mại quốc tế

Khu thực nghiệm đổi mới cấp quốc gia(1)

Khu thực nghiệm sáng tạo mô hình bồi dưỡng nhân tài kế toán quốc tế

Ngành học trọng điểm cấp tỉnh(13)

Kế toán, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính, Kinh tế thế giới, Kinh tế khu vực, Kinh tế phương Tây, Kinh tế quốc dân, Quản lý du lịch, Thương mại quốc tế, Khóa học quản lý, Thống kê(020208)và Thống kê(0714)

Chuyên ngành đặc biệt cấp tỉnh(5)

Quản lý Du lịch, Quản lý Vận tải, Kinh tế học, Quản trị kinh doanh, Thương mại và Kinh tế quốc tế

Chuyên ngành xây dựng trọng điểm cấp tỉnh(7)

Kế toán, Marketing, Tài chính, Thống kê, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và Kinh tế học

Chuyên ngành thí điểm cải cách mô hình bồi dưỡng nhân tài cấp tỉnh(1)

Kế toán

Chuyên ngành thí điểm cải cách tổng hợp cấp tỉnh(2)

Kế toán, quản lý tài chính

Khóa học chất lượng cấp tỉnh(19)

Kế toán, Marketing, Thống kê, Quản lý, Kiểm toán, Quản lý vận tải hiện đại, Tài chính, Kinh tế khu vực, Kinh tế vi mô, Kế toán cơ sở, Điều tra thị trường, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý chiến lược doanh nghiệp, Quản lý tài chính quốc tế, Kinh tế đo lường, Quản lý tài chính, Kinh tế vĩ mô, Tài chính

Lớp mở Video chất lượng cấp tỉnh(1)

Quản lý vận tải hiện đại

Khóa học mẫu về dạy học song ngữ cấp tỉnh(4)

Chính sách và lý luận thương mại quốc tế, quản lý nguồn nhân lực, luật kinh tế quốc tế, kế toán tài chính

Khu thực nghiệm đổi mới mô hình bồi dưỡng nhân tài cấp tỉnh(4)

Khu thực nghiệm đổi mới mô hình bồi dưỡng nhân tài du lịch quốc tế hóa, khu vực hóa

Khu thực nghiệm đổi mới mô hình bồi dưỡng nhân tài thống kê học

Khu thực nghiệm đổi mới mô hình bồi dưỡng nhân tài chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực

Trung tâm giảng dạy thực nghiệm kiểu mẫu cấp tỉnh(5)

Trung tâm giảng dạy thực nghiệm kiểu mẫu về mô hình quản lý kinh tế

Trung tâm giảng dạy thực nghiệm kiểu mẫu về nghiên cứu kinh doanh hiện đại

Trung tâm giảng dạy thực nghiệm kiểu mẫu về kế toán nhất thể hóa

Trung tâm giảng dạy thực nghiệm kiểu mẫu về thực tiễn sáng tạo nghệ thuật

Trung tâm giảng dạy thực nghiệm kiểu mẫu về công trình và khoa học quản lý

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing
Baidu
sogou