mobile365体育投注|首页(欢迎您)

Bệnh viện

A. Số điện thoại của bệnh viện trường: 0871-65112412

B. Bệnh viện số một tỉnh Vân Nam

Địa chỉ: Số 157 đường Kim Bích, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam

Sô điện thoại: 0871-3634031

C. Bệnh viện số hai tỉnh Vân Nam

   Địa chỉ: Số 176 đường Thanh Niên, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam

    Số điện thoại: 0871-5156650

D. Bệnh viện số một thuộc học viện y Côn Minh

  Địa chỉ: Số 295 đường Tây Xương, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam

   Số điện thoại: 0871-5324888

E. Bệnh viện số hai thuộc học viện y Côn Minh

  Địa chỉ: Số một Ma Viên, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam

  Số điện thoại: 0871-5312900

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing
Baidu
sogou